Категории
Министерство

Регистър на декларации по Закона за противодействие на корупцията ( имена, започващи с буква "Ж" )


Декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията, по първата буква от името: 


Име Длъжност
Жаклина Методиева Роячка Държавен експерт
  • 96-00-157/01.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • 96-00-278/13.05.2019 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • 96-00-68/14.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • 96-00-23/15.03.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • 96-01-25/29.03.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • 96-01-24/10.03.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • 96-01-67/12.04.2024 г. по чл. 49, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПК)
Жени Георгиева Мавродиева младши експерт
Жулиета Цветкова Димитрова директор на дирекция "Обществени поръчки"