Категории
Министерство

Регистър на декларации по Закона за противодействие на корупцията ( имена, започващи с буква "Я" )


Декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията, по първата буква от името: 


Име Длъжност
Явор Максимов Димитров директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" - Варна
Яна Владимирова Велина Главен експерт
  • 96-00-360/15.06.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • 96-00-320/13.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • 96-01-277/12.05.2022 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • 96-01-329/15.05.2023 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
  • 96-01-270/13.05.2024 г. по чл. 49, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПК)
Яна Юлиева Велинова старши експерт
Янаки Михайлов Паскалев младши експерт по програма "Старт на кариерата"