Категории
Министерство

Регистър на декларациите по чл. 35 ал.1 за лицата на п.2 от ДП на ЗПКОНПИ ( имена, започващи с буква "К" )


Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по чл. на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона, по първата буква от името: 


Име Длъжност
Калбие Салиева Ходжева Държавен експерт
 • 96-00-94/25.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Калин Димитров Илиев Държавен експерт
 • 96-00-363/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Калина Василева Стоянова Държавен експерт
 • 96-00-335/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Калина Николова Шопова Главен експерт
 • 96-00-91/25.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Калинка Найденова Каменова-Стайкова Главен експерт
 • 96-00-294/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Калоян Здравков Янчев Главен експерт
 • 96-00-40/15.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Камелия Дамянова Георгиева Държавен експерт
 • 96-00-258/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Камелия Красимирова Петрова Младши експерт
Кирил Орлинов Алексиев Сътрудник по УЕПП
 • 96-00-253/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Кирил Орлинов Алексиев Старши експерт
Кирилка Данчева Георгиева Гл. сътрудник по УЕПП
Красимир Илиев Илиев Началник сектор
 • 96-00-195/04.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Красимир Стоянов Стойчев Началник отдел
 • 96-00-305/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Красимир Томов Петров Началник сектор
 • 96-00-286/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Красимира Панайотова Бръмчева Началник отдел
 • 96-00-226/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Красимира Стоянова Янкова Държавен експерт
 • 96-00-142/31.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Красимира Тодорова Илиева Началник отдел
 • 96-00-37/15.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Кремена Вихренова Колева Младши експерт
Кремена Пламенова Симеонова Главен експерт
 • 96-00-343/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Кристина Благоева Христова Главен експерт
 • 96-00-321/07.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Кристина Николаева Гешева Гл. сътрудник по УЕПП
 • 96-00-114/28.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
 • 96-00-446/31.10.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)