Категории
Министерство

Регистър на декларации по Закона за противодействие на корупцията ( имена, започващи с буква "О" )


Декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията, по първата буква от името: 


Име Длъжност
Олга Венциславова Стоянова главен експерт