Категории
Министерство

Регистър на декларациите по чл. 35 ал.1 за лицата на п.2 от ДП на ЗПКОНПИ ( имена, започващи с буква "Ц" )


Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по чл. на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона, по първата буква от името: 


Име Длъжност
Цвета Николова Тинчева Държавен експерт
  • 96-00-268/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Цветана Петрова Ненова Началник сектор
  • 96-00-180/04.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Цветелина Василева Тушлекова Главен експерт
Цветелина Кънчева Кънева директор на БД ИБР-Пловдив
Цветелина Петрова Иванова Държавен експерт
  • 96-00-133/30.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Цветомир Илиев Петров Старши експерт
Цветомира Неделчева Дончева Директор на РИОСВ Шумен
Цветослава Тодорова Тодорова Главен юрисконсулт
  • 96-00-276/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)