Категории
Министерство

Регистър на декларациите по чл. 35 ал.1 за лицата на п.2 от ДП на ЗПКОНПИ ( имена, започващи с буква "Р" )


Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по чл. на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона, по първата буква от името: 


Име Длъжност
Рада Кирилова Димитрова Младши експерт
 • 96-00-75/23.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Радка Нейчева Каранейчева Старши експерт
 • 96-00-132/30.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Радослав Иванов Лозанов Младши експерт
 • 96-00-98/28.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Радослава Миткова Грозева Младши експерт
 • 96-00-219/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Радослава Николова Лалова Вътр. одитор
 • 96-00-364/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Радост Кирилова Лазова -Насер Държавен експерт
 • 96-00-151/31.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Радостина Герчева Кандиларова - Стефанова Старши експерт
 • 96-00-285/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Радостина Димитрова Цветанова Началник сектор
 • 96-00-197/04.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Радостина Захариева Галитионова Главен експерт
 • 96-00-193/04.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Радостинка Йорданова Тонкина Държавен експерт
 • 96-00-154/01.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Райна Иванова Георгиева Държавен експерт
 • 96-00-48/17.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Райна Кирилова Ангелова главен сътрудник по УЕПП
Ралица Диянова Христова Юрисконсулт
Ралица Мартинова Петрова Главен експерт
 • 96-00-131/30.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Ралица Христова Диканарова старши юрисконсулт
Ренета Маринова Иванова главен специалист
Росенка Константинова Чимева Главен специалист
 • 96-00-69/21.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Росина Страхилова Жмуранова Старши експерт
 • 96-00-269/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Росица Атанасова Карамфилова-Благова Началник отдел
 • 96-00-356/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Росица Костадинова Цветанова младши експерт
Росица Маринова Петрова Държавен експерт
 • 96-00-111/28.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Росица Николова Черешарска Държавен експерт
 • 96-00-231/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Росица Павлова Петрова Главен вътр. одитор
 • 96-00-262/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Румен Стилиянов Димитров Младши експерт
 • 96-00-159/01.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Румяна Венкова Ковачева главен експерт
Румяна Йорданова Стоева Главен експерт
 • 96-00-18/11.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Румяна Михайлова Филипова Главен специалист
 • 96-00-46/17.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Румяна Недкова Рангелова - Братованова Държавен експерт
 • 96-00-22/11.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)