Категории
Министерство

Регистър на декларациите по чл. 35 ал.1 за лицата на п.2 от ДП на ЗПКОНПИ ( имена, започващи с буква "Н" )


Декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на лицата по чл. на лицата по § 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона, по първата буква от името: 


Име Длъжност
Надежда Богомилова Михова Главен експерт
 • 96-00-214/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Надежда Димитрова Христова - Парова Главен експерт
 • 96-00-360/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Надежда Костадинова Кайнакчиева държавен инспектор
Надежда Любенова Найденова Главен експерт
 • 96-00-272/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Надка Илиева Китанова Държавен вътр. одитор
 • 96-00-63/21.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Надя Василева Митова Главен експерт
 • 96-00-36/15.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Надя Венкова Джиголова Вътр. одитор
 • 96-00-64/21.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Надя Георгиева Триова Старши вътр. одитор
 • 96-00-244/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Надя Пенкова Йонкова Главен експерт
Надя Станимирова Михайлова Старши експерт
 • 96-00-140/31.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Нели Каменова Мутафова Главен експерт
 • 96-00-229/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Несрин Рафетова Хасанова Главен експерт
 • 96-00-263/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Никола Андреев Николов Старши експерт
 • 96-00-206/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Никола Величков Говедарски Държавен експерт
 • 96-00-186/04.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Никола Иванов Калайджиев Главен експерт
 • 96-00-342/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
 • 96-00-450/05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Николай Василев Васев главен експерт
Николай Георгиев Кошничаров старши сътрудник по УЕПП
Николай Емилов Станев Главен специалист
 • 96-00-52/17.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Николай Златков Берберов Държавен експерт
 • 96-00-110/28.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Николай Йорданов Папалигов Младши експерт
Николай Кирилов Цветков Държавен експерт
 • 96-00-395/19.07.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Николай Милчев Христов Главен експерт
 • 96-00-234/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Николай Събев Михайлов Юрисконсулт
Николета Иванова Атанасова Главен експерт
 • 96-00-344/08.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
Нина Валентинова Йорданова Младши експерт
 • 96-00-67/21.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)