Категории
Министерство

ЗА МИНИСТЕРСТВОТО / БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ / Отчети / ОТЧЕТИ 2014г. / ЕЖЕМЕСЕЧНИ КАСОВИ ОТЧЕТИ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по ЕБК на МОСВ към 31.01.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства по ЕБК на МОСВ към 31.01.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на средствата от Кохезионни системи и фондове (КСФ) на МОСВ към 31.01.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по ЕБК на МОСВ към 28.02.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства по ЕБК на МОСВ към 28.02.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (ДЕС) на МОСВ към 28.02.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на другимеждународни проекти (ДМП) на МОСВ към 28.02.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства от Кохезионни системи и фондове (КСФ) на МОСВ към 28.02.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по ЕБК на МОСВ към 31.03.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства по ЕБК на МОСВ към 31.03.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (ДЕС) на МОСВ към 31.03.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на другимеждународни проекти (ДМП) на МОСВ към 31.03.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства от Кохезионни системи и фондове (КСФ) на МОСВ към 31.03.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по ЕБК на МОСВ към 30.04.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства по ЕБК на МОСВ към 30.04.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (ДЕС) на МОСВ към 30.04.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на другимеждународни проекти (ДМП) на МОСВ към 30.04.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства от Кохезионни системи и фондове (КСФ) на МОСВ към 30.04.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по ЕБК на МОСВ към 31.05.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства по ЕБК на МОСВ към 31.05.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (ДЕС) на МОСВ към 31.05.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на другимеждународни проекти (ДМП) на МОСВ към 31.05.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства от Кохезионни системи и фондове (КСФ) на МОСВ към 31.05.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по ЕБК на МОСВ към 30.06.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства по ЕБК на МОСВ към 30.06.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (ДЕС) на МОСВ към 30.06.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на другимеждународни проекти (ДМП) на МОСВ към 30.06.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства от Кохезионни системи и фондове (КСФ) на МОСВ към 30.06.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по ЕБК на МОСВ към 31.07.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства по ЕБК на МОСВ към 31.07.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (ДЕС) на МОСВ към 31.07.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на другимеждународни проекти (ДМП) на МОСВ към 31.07.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства от Кохезионни системи и фондове (КСФ) на МОСВ към 31.07.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по ЕБК на МОСВ към 31.08.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства по ЕБК на МОСВ към 31.08.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (ДЕС) на МОСВ към 31.08.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на другимеждународни проекти (ДМП) на МОСВ към 31.08.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства от Кохезионни системи и фондове (КСФ) на МОСВ към 31.08.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по ЕБК на МОСВ към 30.09.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства по ЕБК на МОСВ към 30.09.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (ДЕС) на МОСВ към 30.09.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на другимеждународни проекти (ДМП) на МОСВ към 30.09.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства от Кохезионни системи и фондове (КСФ) на МОСВ към 30.09.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по ЕБК на МОСВ към 31.10.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства по ЕБК на МОСВ към 31.10.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (ДЕС) на МОСВ към 31.10.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на другимеждународни проекти (ДМП) на МОСВ към 31.10.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства от Кохезионни системи и фондове (КСФ) на МОСВ към 31.10.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по ЕБК на МОСВ към 31.11.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства по ЕБК на МОСВ към 31.11.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (ДЕС) на МОСВ  към 31.11.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други международни проекти (ДМП) на МОСВ към 31.11.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства от Кохезионни системи и фондове (КСФ) на МОСВ към 31.11.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по ЕБК на МОСВ към 31.12.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за чужди средства по ЕБК на МОСВ към 31.12.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на други средства от ЕС (ДЕС) на МОСВ към 31.12.2014 г.

Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на другимеждународни проекти (ДМП) на МОСВ към 31.12.2014 г.

Отчет за касовото изпълнение на средства от Кохезионни системи и фондове (КСФ) на МОСВ към 31.12.2014 г.