Категории
Превантивна дейност

„Доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (Ябланица-Белкопитово) - Участък 8 от км 267+650.11≡ км 265+600 (пресичане на път II-51) до км 301+148.90≡км299+104.93 (пресичане на път II-49) във връзка с промяна на схемите на пътните възли за подучастък от км 2

Днес, 04.08.2023 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение: „Доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (Ябланица-Белкопитово) - Участък 8 от км 267+650.11≡ км 265+600 (пресичане на път II-51) до км 301+148.90≡км299+104.93 (пресичане на път II-49) във връзка с промяна на схемите на пътните възли за подучастък от км 294+043.98 до км 301+148.90“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.

Документи