Категории
Превантивна дейност

Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово“ с възложител „Булгартранстгаз“ ЕАД

Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово“ с възложител „Булгартранстгаз“ ЕАД

 09.08.2018 г.