Категории
Превантивна дейност

Допълнение към уведомление за инвестиционно предложение: „Модернизация на жп участък Мездра - Медковец“

Днес, 11.05.2023 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява допълнение към уведомление за инвестиционно предложение: „Модернизация на жп участък Мездра - Медковец“ , с възложител Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“.