Категории
Превантивна дейност

Допълнителна информация към искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Цялостен работен проект за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в площ „Блок 1-25 Враца –запад“

Днес, 11.11.2022 г., в изпълнение на чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите оповестява постъпила допълнителна информация към искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Цялостен работен проект за търсене и проучване на суров нефт и природен газ в площ „Блок 1-25 Враца –запад“, разположен на територията на Северозападна България, с възложител СПМ България ООД.