Категории
Превантивна дейност

Газопровод "Южен поток"

Нотификация от Министерство на околната среда и водите на Р България до Р Румъния

Отговор на Министерство на околната среда и горите на Р Румъния

Писмо на Р България  до Р Румъния относно  за задание за обхвата и съдържанието на процедурата по ОВОС на територията на Р България

Писмо от Р Румъния -отказ от участие в процедурата по ОВОС на територията на Р България

Нотификация от Република Сърбия до Република България процедурата по ОВОС на територията на Р Сърбия

Отговор на Министерство на околната среда и водите на Р България  до Р Сърбия

Решение по ОВОС № 7-5/2013 г.