Категории
Превантивна дейност

Изграждане и експлоатация на атомна електроцентрала в град Черна вода – блок 3 и 4

Нотификация от Румънското Министерство на околната среда и управление на водите за проект за изграждане и експлоатация на атомна електроцентрала в град Черна вода – блок 3 и 4-ти блок

Задание за обхвата на оценката на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Атомна електроцентрала “Черна вода” 3-ти и 4-ти блок” (на английски език)

- Обществен достъп до доклада за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Атомна електроцентрала “Черна вода” 3-ти и 4-ти блок”

- Решение за инвестиционно предложение “Атомна електроцентрала “Черна вода” 3-ти и 4-ти блок” (на английски и румънски език)