Категории
Превантивна дейност

Изграждане и експлоатация на газопровод на територията на Република Сърбия, от границата с Република България до границата с Унгария

 Писмо от министъра за опазване на околната среда на Република Сърбия (изх. №353.02-00200/2019-03 от 04.02.2019 г.) с нотификация по чл.3, 1 от Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст

Отговор (изх. № ОВОС-3/06.03.2019 г.) на Министерството на околната среда и водите на Република България