Категории
Превантивна дейност

Изграждане и реконструкция на железопътна линия -Коридор VІІІ-Източна част" на българска територия-"Модернизация на железопътна линия Радомир-Гюешево

Нотификация от Р България до Р Македония

Решение № 18-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка  за съвместимостта за инвестиционно предложение за „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево“, с възложител ДП „НК Железопътна инфраструктура”