Категории
Превантивна дейност

Изграждане на блок 8 на АЕЦ „Козлодуй“

Днес, 21.02.2024 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за изграждане на блок 8 на АЕЦ „Козлодуй“, с възложител „АЕЦ Козлодуй - Нови мощности“ ЕАД.