Категории
Превантивна дейност

Изграждане на нова атомна електроцентрала "Проект "Sizewell C", Съфолк, Великобритания

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересовани лица -10.08.2020 г.