Категории
Превантивна дейност

Изграждане на нови блокове на атомната електроцентрала в Пакш, Унгария

Съобщение за започнал процес на предварителна консултация за ОВОС за изграждането на нови блокове на   атомната електроцентрала в Пакш, Унгария /06.03.2013 г./

Становище на Министерство на околната среда и водите на Р България