Категории
Превантивна дейност

Изграждане на обект „Връзка на втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София-Кюстендил

Днес, 12.12.2022 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение: „Изграждане на обект „Връзка на втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до жп линията София-Кюстендил“  с възложител „Метрополитен“ ЕАД.