Категории
Превантивна дейност

Изграждане на пилотна инсталация за изпитване на флотационни процеси за извличане на мед, олово и цинк от полиметални руди на територията на Караманица, община Босилеград, Р Сърбия

Нотификация от Министерство на земеделието и защита на околната среда изх. № 353-02-1533/2016-16 от 29.07.2016 г. (вх. № на МОСВ 04-00-1898/22.08.2016 г.)

Отговор на Министерство на околната среда и водите на България (изх. № 99-00-161/11.10.2016 г.)

-Напомнително писмо на Министрество на околната среда и водите (изх. № 99-00-161/22.11.2018 г.)