Категории
Превантивна дейност

„Изграждане на садково стопанство за отглеждане на риба – лаврак и пъстърва в акваторията на Черно море “

Днес, 09.02.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

Изграждане на садково стопанство за отглеждане на риба – лаврак и пъстърва в акваторията на Черно море “ с възложител „ЛАГУНА - 2007“ ЕООД.