Категории
Превантивна дейност

Изграждане на транзитен газопровод "Набуко"

Нотификация от Република Румъния до Република България

Отговор от Министерство на околната среда и водите на Р България

Нотификация от Република Турция до Република България

Отговор от Министерство на околната среда и водите на Р България

Нотификация от Република България до Република Румъния

Отговор от Министерство на околната среда и горите на Р Румъния

Писмо от Министерство на околната среда и климатичните промени  на Р Румъния (изх. № 1170/RP/15.03.2013 г.)

Нотификация от Република България до Република Турция

Отговор на Р Турция

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС в трансграничен контекст-пресичане на р. Дунав при реализирането на ИП "Изграждане на преносен газопровод "Набуко" на територията на Р България /срещите ще се проведат на 25.02.2013 г./

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на преносен газопровод „Набуко” на територията на Република Румъния, вкл. доклад за ОВОС  в трасграничен контекст - пресичане на р. Дунав  /срещите ще се проведат в периода 08.05-10.05.2013 г./

Докладът за ОВОС в трансграничен контекст е достъпен тук .

Решение по ОВОС № 3-2/2013 г.