Категории
Превантивна дейност

Изграждане на вятърна електроцентрала 44 MW

Днес, 13.06.2024 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до Доклади по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст (Конвенция от Еспоо) за инвестиционно предложение за „Изграждане на вятърна електроцентрала 44 MW“, изпратени с писмо с изх. № 62252/29.05.2024 г. от Република Гърция.

Краен срок за изразяване на становища от заинтересованите лица - 13.07.2024 г.