Категории
Превантивна дейност

Изграждане на Завод за енергийно оползотворяване на отпадъци върху кадастрални парцели с номера 1420/1, 1420/4, 1491/1, 1541/1, 1541/2, 1552, 5824/1, 6513/1, 6513/2 по кадастрална карта на гр. Прахово, община Неготин и етапно изграждане на депо за неопасн

Отговор (на бг. и англ. език) на Министерство на околната среда и водите на Р България - с писмо с изх. № 04-00-949 от 26.04.2024 г., министърът на околната среда и водите на Република България заявява участие в трансграничната процедура по ОВОС за проект за „Изграждане на Завод за енергийно оползотворяване на отпадъци върху кадастрални парцели с номера 1420/1, 1420/4, 1491/1, 1541/1, 1541/2, 1552, 5824/1, 6513/1, 6513/2 по кадастрална карта на гр. Прахово, община Неготин и етапно изграждане на депо за неопасни отпадъци в рамките на комплекс на химическа промишленост Еликсир Прахово (ELIXIR PRAHOVO) върху кадастрални парцели номер 2300/1, 1491/1 и 1541/1 – Прахово, община Неготин“, с възложител „Стопанско Дружество за машинно, електро и строителни работи Еликсир Крафт ДОО Шабац“.

Днес, 08.04.2024 г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) осигурява обществен достъп до нотификация по чл.3 от Конвенцията по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст (Конвенция от Еспоо) за проект за „Изграждане на Завод за енергийно оползотворяване на отпадъци върху кадастрални парцели с номера 1420/1, 1420/4, 1491/1, 1541/1, 1541/2, 1552, 5824/1, 6513/1, 6513/2 по кадастрална карта на гр. Прахово, община Неготин и етапно изграждане на депо за неопасни отпадъци в рамките на комплекс на химическа промишленост Еликсир Прахово (ELIXIR PRAHOVO) върху кадастрални парцели номер 2300/1, 1491/1 и 1541/1 – Прахово, община Неготин“, получено чрез Министерство на външните работи на Република България с писмо изх. № 54-80-28/25.03.2024 г., с приложени писмо на Посолството на Република Сърбия изх. № 124/24/18.03.2024 г., писмото на Министерството на околната среда на Република Сърбия и нотификация по чл. 3 от Конвенцията от Еспоо за проекта (на български и сръбски език). Възложител на проекта е „Стопанско Дружество за машинно, електро и строителни работи Еликсир Крафт ДОО Шабац“

Краен срок за изразяване на становища от заинтерсованите лица - 19.04.2024 г.