Категории
Превантивна дейност

Известия до заинтересованите страни във връзка с излизането на Обединеното кралство от ЕС

Във връзка с напускането на Обединеното Кралство от Европейския съюз, Комисията е публикувала поредица кратки известия относно прилагането на законодателството в различни области след края на преходния период (31 декември 2020 г.): https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_en

Публикувано е и Съобщение на Комисията относно готовността в края на преходния период между ЕС и Обединеното кралство: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0324&from=EN

В областта на законодателството по химикали са публикувани следните материали:

Известие до заинтересованите страни във връзка с оттегляне на Обединеното кралство и правилата на ЕС, приложими към регламентирането на химикалите съгласно Регламент REACH;

Известие до заинтересованите страни във връзка с оттегляне на Обединеното кралство и правилата на ЕС, приложими към регламентирането на детергентите (на англ. език);

Известие до заинтересованите страни във връзка с оттегляне на Обединеното кралство и правилата на ЕС, приложими към вноса и износа на опасни химикали съгласно Регламент PIC (на англ. език);