Категории
Превантивна дейност

Изземване на наносни отложения от гр. Дунав, в землището на с. Черковица, община Никопол

Днес, 27.01.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

„Изземване на наносни отложения от гр. Дунав, в землището на с. Черковица, община Никопол“ с възложител ЕТ „ДАНИ 94 ДИМИТЪР МИТЕВ“.