Категории
Превантивна дейност

„Изземване на наносни отложения от р. Дунав, в участъка от км 602+200 до км 602+000, в землището на с. Черковица, община Никопол“

Днес, 02.11.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за: „Изземване на наносни отложения от р. Дунав, в участъка от км 602+200 до км 602+000, в землището на с. Черковица, община Никопол“ с възложител ЕТ „ДАНИ 94 ДИМИТЪР МИТЕВ“.