Категории
Превантивна дейност

Изземване на наносни отложения от река Дунав, в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен в участък 602,000 до 601,500 - разтоварване на добит инертен материал

Днес, 31.03.2023 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение: „Изземване на наносни отложения от река Дунав, в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен в участък 602,000 до 601,500 - разтоварване на добит инертен материал“, с възложител „ЕВРОКВАРЦ – МВ“ ООД, гр. Плевен