Категории
Превантивна дейност

„Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав в участък от км 381,900 до км 382,300“ и инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав в участък от км 382,800 до км 384

Днес, 25.01.2023 г., във връзка с препратени по компетентност уведомления за инвестиционни предложения от Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) обявява инвестиционни предложения за:

„Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав в участък от км 381,900 до км 382,300“ и инвестиционно предложение „Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на река Дунав в участък от км 382,800 до км 384,600“ с възложител „Поларис-8“ ООД.