Категории
Превантивна дейност

„Изземване на наносни отложения в участъка от км. 602+200 - до км. 602+000 на р. Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол“

Днес, 12.07.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за: „Изземване на наносни отложения в участъка от км. 602+200 - до км. 602+000 на р. Дунав в землището на с. Черковица, община Никопол“ с възложител ET „ДАНИ 94 ДИМИТЪР МИТЕВ“.