Категории
Превантивна дейност

Консултации по Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България (версия 1.5 от 06.04.2022 г.)

Днес, 19.09.2022 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка (ДЕО) с всички приложения към него на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България (версия 1.5 от 06.04.2022 г.) с възложител Министерски съвет - Управление на европейските средства.