Категории
Превантивна дейност

Консултации по Доклад за екологична оценка на изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. (ПРР 2021-2027), включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на

Днес, 11.11.2022 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка с всички приложения към него на изменение и допълнение на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. (ПРР 2021-2027), включващо нови приоритети по Фонда за справедлив преход, разработени чрез Териториални планове за справедлив преход на Р. България (ТПСП) за регионите на ниво NUTS 3 - Стара Загора (и прилежащи общини), Кюстендил и Перник, с възложители Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на енергетиката.