Категории
Превантивна дейност

Консултации по Доклад за екологична оценка на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в Република България за периода 2023 – 2027 г.

Днес, 14.10.2022 г., на основание чл. 20, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, Министерство на околната среда и водите съобщава за открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка с всички приложения към него на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в Република България за периода 2023 – 2027 г.  с възложител Министерство на земеделието.