Категории
Превантивна дейност

Мерки за опазване и рехабилитация на южната част от румънското Черноморско крайбрежие в района на южна Мамая, северен Томис, централен Томис и северна Ефория

Нотификация от Министерството на околната среда и горите на Република Румъния

- Отговор на Министерство на околната среда и водите на Република България (на български и английски език)