Категории
Превантивна дейност

„Модернизация на железопътна линия Видин – София “: железопътен участък I: Видин - Медковец“

Днес,28.01.2021 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за: „Модернизация на железопътна линия Видин – София “: железопътен участък I: Видин - Медковец“ с възложител Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“.