Категории
Превантивна дейност

Насоки на Европейската комисия за рационализирането на оценките на въздействието върху околната среда

Насоки на Европейската комисия за рационализирането на оценките на въздействието върху околната среда, извършвани съгласно чл. 2, параграф 3 от Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда (Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, изменена с Директива 2014/52/ЕС), публикувани в Официален вестник на Европейския съюз на 22.07.2016 г. (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2016:273:TOC)