Категории
Превантивна дейност

Обществено обсъждане -консултации по доклад за екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Монтана

На основание чл. 20, ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка, във връзка с открита процедура за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) на област Монтана, Министерство на околната среда и водите съобщава за организирани от Регионална дирекция по горите – Берковица обществени обсъждания на проекта на ОПРГТ и на доклада за екологична оценка (ДЕО) към него.

Обсъжданията ще се проведат както следва: 

Община

Място

Дата

 

Час

Берковица

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

 

 10.08.2020 г.

 

13,00 

Вършец

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

 

10.08.2020 г.

 

15,30

Георги Дамяново

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

 

11.08.2020 г.

 

9,30

Чипровци

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

 

11.08.2020 г.

 

13,00

Монтана

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

 

11.08.2020 г.

 

15,30

Якимово

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

 

12.08.2020 г.

 

9,30

Медковец

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

 

12.08.2020 г.

 

11,00

Брусарци

Пенсионерски клуб

 

12.08.2020 г.

 

14,00

Лом

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

 

13.08.2020 г.

 

9,30

Вълчедръм

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

 

13.08.2020 г.

 

13,00

Бойчиновци

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация

 

13.08.2020 г.

 

15,30

 

Проектът на Областния план за развитие на горските територии на област Монтана и на доклада за екологична оценка към него са налични на следните интернет адреси:

Становища и мненията по проекта на ОПРГТ и ДЕО могат да се депозират на място в сградата на Регионална дирекция по горите – Берковица: 3500, гр. Берковица, ул. „Митрополит Кирил” № 13, всеки работен ден от 9.30 до 17.00 ч. или на електронна поща: rugberkovitca@iag.bg

За контакти: (инж. Маргарита Новкова – главен експерт, тел.: 088 2597851)