Категории
Превантивна дейност

Обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово“

Във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е получено уведомление от „Булгартрансгаз“ ЕАД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Беглеж - КВ Дерманци - КВ Батулци - КВ Калугерово“.

Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:

дата

час

Община/ кметство

място на общественото обсъждане

10.09.2018 г.

10.30

кметство с. Беглеж, община Плевен

сградата на Общинска администрация - Плевен

10.09.2018 г.

14.00

кметство с. Катунец, община Угърчин

сградата на Общинска администрация - Утърчин

11.09.2018 г.

10.30

община кметство с. Бежаново, кметство с. Дерманци, кметство с. Тодоричене, кметство с. Румянцево, кметство с. Беленци, община Луковит

сградата на Общинска администрация - Луковит

11.09.2018 г.

14.00

кметство с. Ъглен

сградата на кметство с. Ъглен

12.09.2018 г.

10.30

кметство с. Орешене, кметство с. Батулци, община Ябланица

сградата на Общинска администрация - Ябланица

12.09.2018 г.

14.00

кметство с. Караш, кметство с. Марково равнище и Среден рът, кметство с. Хубавене, община Роман

сградата на Общинска администрация - Роман

13.09.2018 г.

10.30

с. Видраре, кметство с. Калугерово, кметство с. Манаселска река, кметство с. Своде и община Правец

сградата на Общинска администрация - Правец

 

Докладът за ОВОС, заедно с приложенията към него, е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в МОСВ на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22, ст.525, РИСВ - София, РИОСВ - Враца, РИОСВ - Плевен, администрацията на посочените общини и кметства, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, както и на интернет страницата на МОСВ в ключова тема Превантивна дейност/ОВОС/ Обществен достъп до доклади по ОВОС.

Писмени становища могат да се предоставят на обявените по-горе места, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него и в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София 1336, бул. „Панчо Владигеров” 66, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: инж. Любомир Стойнов, телефон, факс и e-mail: тел. +359 2 939 6397; факс: +359 2 925 0063, e-mail: LStovnov@bulqartransqaz.bq.

Обява за срещите за обществено обсъждане е публикувана на 06.08.2018 г. във в-к „Труд“, както и на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД на следния адрес: https://www.bulgartransgaz.com/bg/news/obyava_za_sreshta_za_obshtestveno_obsajdane_bulgartransgaz_ead-398-c15.html

 

09.08.2018 г.