Категории
Превантивна дейност

Обществено обсъждане на ДОВОС и ДОСВ за ИП "Изграждане на АМ "Русе- Велико Търново"

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на автомагистрала „Русе – Велико Търново“, с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“ /срещите са в периода 28.11-01.12.2017 г./