Категории
Превантивна дейност

Обявление за инвестиционно предложение част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина” част Б2: „ Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“ част БЗ: „Технологична връзка при КС „Полски Сеновец“

Днес, 13.03.2019 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) обявява инвестиционно предложение за:

част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина”

част Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“

част БЗ: „Технологична връзка при КС „Полски Сеновец“

към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап: “Линейна част “, с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД.