Категории
Превантивна дейност

Обявление за инвестиционно предложение "Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал "Слатина"

Днес, 28.03.2019 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите (МОСВ) обявява инвестиционно предложение за:

"Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал "Слатина", с възложител "Метрополитен" ЕАД.

Документи