Категории
Превантивна дейност

Обявление за инвестиционно предложение за изграждане на "Нова въздушна линия 110 kV от п/с "Мездра" до п/с " Ботевград"

Днес, 30.07.2019 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите  обявява инвестиционно предложение за изграждане на „Нова въздушна линия 110 Kv от п/с „Мездра“ до п/с „Ботевград“ с възложител "Електроенергиен системен оператор“ ЕАД