Категории
Превантивна дейност

Обявление за ИП „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 159+013.78 до км 162+076 и от 181+413.33 до 185+64 - прецизиране на ситуационното и геометрично решение на пътната ос с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“

Днес, 13.08.2020 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение (ИП):

„Автомагистрала „Хемус“, участък от км 159+013.78 до км 162+076 и от 181+413.33 до 185+64 - прецизиране на ситуационното и геометрично решение на пътната ос“ с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.