Категории
Превантивна дейност

Обявление за ИП „Изграждане на ферма за отглеждане на култивирана черна мида и изграждане на садкова инсталация за отглеждане на ценни морски видове риби в акваторията на Черно море, с площ около 1000 дка, воден обект Черно море, район к.к. „Златни пясъци

Днес, 22.06.2020 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

„Изграждане на ферма за отглеждане на култивирана черна мида и изграждане на садкова инсталация за отглеждане на ценни морски видове риби в акваторията на Черно море, с площ около 1000 дка, воден обект Черно море, район к.к. „Златни пясъци“, област Варна“, с възложител „Аква Ресорсез“ ЕООД, гр. Варна.