Категории
Превантивна дейност

Обявление за ИП "Модернизация на жп участък Мездра - Медковец"

Днес, 27.03.2020 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

„Модернизация на жп участък Мездра - Медковец“ с възложител Държавно предприятие „Национална компания "Железопътна инфраструктура“.