Категории
Превантивна дейност

Обявление за ИП "Преустройство на Машинна зала за временно съхраняване на контейнери с радиоактивни материали (РАМ)“

Днес, 10.06.2020 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

„Преустройство на Машинна зала за временно съхраняване на контейнери с РАО/РАМ, активирани материали и СРАО-2б“, с възложител ДП „Радиоактивни отпадъци“.