Категории
Превантивна дейност

Обявление за ИП за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските морски пристанища за обществен транспорт с национално значение – Варна и Бургас“

Днес, 06.02.2020 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските морски пристанища за обществен транспорт  с национално значение – Варна и Бургас“, с възложител Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.