Категории
Превантивна дейност

Обявление за ИП за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските речни пристанища за обществен транспорт с национално значение – Русе, Видин и Лом“

Днес, 06.02.2020 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване в българските речни пристанища за обществен транспорт  с национално значение – Русе, Видин и Лом“ с възложител Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.