Категории
Превантивна дейност

Обявление за ИП за „Изграждане на отклонение от Първа метролиния – МС „Люлин“ в западна посока до „Околовръстен път“, подземно трасе с дължина около 1.6 km с две МС“

Днес, 17.02.2020 г., на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, Министерство на околната среда и водите обявява инвестиционно предложение за:

„Изграждане на отклонение от Първа метролиния – МС „Люлин“ в западна посока до „Околовръстен път“, подземно трасе с дължина около 1.6 km с две МС“, с възложител "Метрополитен" ЕАД.